Vurdering af andelsboliger

Gør brug af GH Energi ´s  store erfaring med vurdering af andelsboliger i forbindelse med salg eller låne omlægning. ​

Vurderingen er uvildig og foretages på baggrund af bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber samt efter retningslinjerne ABF håndbogen.

I vurderings rapporten  opgøres den samlede værdi af forbedringer og løsøre, hvorefter andelsboligens maximale salgspris kan opgøres.

En lejligheds vurdering er en  prisfastsættelse af  individuelle forbedringer samt løsøre

Ligeledes gennemgås lejligheden for eventuelle fejl og mangler. 

I tilknytning til vurderings rapporten skal der i reglen foreligge en El og en VVS rapport. 

 

GH Energi & Rådgivning ApS - ​Skelstedet 2 C, 1 MF, 2950 Vedbæk - 72 44 11 51 -  CVR Nr 32277195