​Driftsrådgivning

Denne ydelse er en tilbagevendende ydelse hvor vore konsulenter 1 til 2 gange årligt gennemgår ejendommens varmeproduktion og tilhørende fordeling. Ejendommens behov for rådgivning i forbindelse med pumpeudskiftning m.v. løses typisk via telefonen, mens der udarbejdes et projekt for større anlægsændringer.

I fjernvarmeforsynede ejendomme er der ofte problemer med tilstrækkelig afkøling af fjernvarmevandet, og her har vi ofte mulighed for at gå ind at optimere på driften og foretage ændringer, således at strafafgiften til for ringe afkøling reduceres eller helt forsvinder. Vi har eksempler på reduktioner i afgiften på 300.000 Kr./år med relativ små investeringer.

På Gas og olie opvarmede ejendomme optimeres der ligeledes for at sikre den mest optimale drift og det vurderes løbende om de findes mere optimale energiformer herunder alternative energiformer.​

GH Energi & Rådgivning ApS - ​Skelstedet 2 C, 1 MF, 2950 Vedbæk - 72 44 11 51 -  CVR Nr 32277195